//////
You are here: Home > Marketing > REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA

REALIZACJA STRATEGII DZIAŁANIA

Realizacja strategii działania zależy następnie od jego taktyki. Strategię należy rozumieć jako ramowy zakres i ogólne zasady działania, taktyką natomiast nazywa się podejmowane w ramach strategii decyzje dla osiągnięcia celów działania. Nie­osiągalne celów działania może prowadzić albo do zmiany taktyki, albo do zmiany strategii działania, jeżeli brak jest możliwości jej realizacji. Realizacja strategii wymaga odpowiedniej organizacji w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia organizacji z kolei jest uznanie podstawowej zasady obowiązu­jącej w koncepcji marketingu, za którą uważa się przyjęcie za cel pierwotny konsu­menta lub użytkownika z jego potrzebami. Ta podstawowa zasada musi być akcep­towana przynajmniej przez całe kierownictwo przedsiębiorstwa. Wymaga to często pewnych istotnych zmian organizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *