//////
You are here: Home > Marketing > RANGA PROBLEMU

RANGA PROBLEMU

Wtedy ranga tych problemów może być nawet większa niż czynności związane z rozwojem nowego produktu. To, co dotychczas powiedzieliśmy, wyjaśnia w sposob ogolny istotę systemu dystrybucji. Szerzej ten temat zostanie omówiony w dalszej części rozważań poświę­conych analizie kanału dystrybucji.W tradycyjnej koncepcji pojęcie kanału dystrybucji rozumie się jako^ wewnętrzną strukturę przedsiębiorstwa oraz instytucje zewnętrzne, za pomocą których towary albo usługi przemieszczane są z miejsc ich wytworzenia do miejsc konsumpcjij Zwraca się uwagę na fizyczne przemieszczanie towarów i towarzyszący im transfer tytułu własności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *