//////
You are here: Home > Marketing > PUNKT WYJŚCIA

PUNKT WYJŚCIA

Za punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych przyjmuje się bieżący i przyszły popyt konsumentów i użytkowników. Wiąże się to z aktywną polityką marketingową przedsiębiorstwa, nastawioną na poszukiwanie klientów. Wtórne, co nie oznacza, że mało ważne, staje się poszukiwanie technicz­nych możliwości zaspokajania potrzeb.Marketing jako sposób rozumowania oraz praktycznego działania zyskał w os­tatnich latach uznanie również w krajach socjalistycznych, gdzie jest mutatis mutan- d%8 stosowany zarówno w międzynarodowej wymianie gospodarczej, jak i w gospo­darce wewnętrznej. Marketing współczesny w krajach kapitalistycznych znalazł zastosowanie wcześn’ej na rynkach wewnętrznychjtiiż-w-eksporcie. Było to uza­sadnione ze względu na łatwiejsze opanowani e-własnego rynku krajowego4poznanie krajowego popytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *