//////
You are here: Home > Marketing > PRZY SPORZĄDZANIU PROGRAMU

PRZY SPORZĄDZANIU PROGRAMU

Jeżeli okaże się przy sporządzaniu kalkulacji, że koszty produkcji są zbyt wysokie, aby spełnić opisane wyżej warunki, bada się inny wariant produktu, inne techniki produkcji lub możliwość wykorzystania substytucyjnych materiałów, aby warunki te spełmć, to znaczy aby móc pokryć koszty własne i wygospodarować odpowiedni zysk.Piąty szczebel to kreowanie i stymulowanie popytu. W tym celu wykorzystuje się różne formy promocji, jak reklamę, sales promotion, akwizycję i public rełations.Szósty szczebel to ustalenie metod dostarczenia towarów do konsumentów i stwo­rzenie sytuacji ułatwiających im zakup, czyli wybór sposobów dystrybucji, włączając w to transport, metody sprzedaży detalicznej, magazynowanie i serwis związany ze sprzedażą towaru. Wybór kanałów dystrybucji zależy od rodzaju towaru.Przy sporządzaniu programu marketingowego należy stale pamiętać o maksy­malnym oszczędzaniu zasobów przedsiębiorstwa i wyborze w związku z tym odpo­wiednich technik marketingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *