//////
You are here: Home > Marketing > PROGRAM MARKETINGOWY

PROGRAM MARKETINGOWY

Program marketingowy różnych działań zmierzających do kreowania rynku, czyli plan marketingowy, musi być sporządzany uważnie i systematycznie. Odróżnia się w nim sześć następujących szczebli działania, odpowiadających sześciu głównym czynnościom (działaniom) marketingowym. Szczegółowo rozpatruje się ten problem w dalszej części tego rozdziału. Pierwszym szczeblem jest analiza aktualnej sytuacji rynkowej i przyszłych możliwości rozwoju rynku. Chodzi tu głównie o zbieranie i ocenę danych marketin­gowych, czyli badanie rynku. Badania te pozwalają przedsiębiorstwu określić cele sprzedaży towarów w przyszłości (na przykład, jaki procent sprzedaży łącznej za­mierza opanować dane przedsiębiorstwo). Szczeblem drugim programu marketingo­wego jest zbadanie zalet, wartości użytkowych produktu, czy to nowego, zmodyfi­kowanego czynie zmienionego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *