//////
You are here: Home > Marketing > POZOSTAŁE FUNKCJE MARKETINGOWE

POZOSTAŁE FUNKCJE MARKETINGOWE

Pozostałe funkcje, zaliczane do pomocniczych, takie jak: finansowanie działalności marketingowej, ponoszenie ryzyka i gromadzenie informacji rynkowych są również przedmiotem bacznej uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa, są bowiem ściśle zwią­zane z polityką przedsiębiorstwa i ustalaniem głównych kierunków jego działal­ności gospodarczej.Finansowanie działalności marketingowej wymaga często zaciągania kredytów lub ich udzielania bądź w formie kredytu handlowego, bądź bankowego. Od udziela­nia kredytów często zależy sprzedaż dóbr i usług. W przypadku krajów socjalistycz­nych dotyczy to głównie handlu zagranicznego.Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Może być ono przenoszone z jednego uczestnika rynku na innego. Może być także przedmiotem asekurowania się przez zawieranie transakcji asekuracyjnych na dwie strony (hedging), na przykład odpowiednich transakcji giełdowych czy aukcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *