//////
You are here: Home > Marketing > POSŁUGUJĄC SIĘ PRZYKŁADEM

POSŁUGUJĄC SIĘ PRZYKŁADEM

Posługując się przykładem obuwia należy, po pierwsze, stwierdzić, że chodzi tu o zaspokaja­nie określonej potrzeby, w tym przypadku ochrony nóg przed otoczeniem zewnętrznym. Wszel­kie potrzeby w tym zakresie dotyczą osób o różnej płci i wieku. Gdyby przykładowo rozpatrywać potrzeby oclirony nóg osób dorosłych płci żeńskiej, to odpowiednią siatkę potrzeb na obuwie trzeba, po drugie, podzielić na siatkę potrzeb kobiet i pozostałą jej część, w tym przypadku nie podlegającą analizie. Siatka potrzeb kobiet w zakresie obuwia powinna być, po trzecie, poddana szczegółowej analizie, doprowadzającej do podziału jej całości na możliwie najmniejsze jej części homogeniczne. Można by na początek analizować, jakie obuwie może zaspokoić potrzebę ochrony nóg kobiet, w zależności od ich wieku, miejsca zamieszkania itp. Z kolei można by analizować, jakiej wielkości obuwie powinno być dostarczane kobietom w określonym przedziale wieku, w danym regionie, czy kraju. Można by wreszcie analizować różne gusty kobiet, na przyk­ład w zakresie kolorów obuwia w tymże przedziale wieku i wybranym regionie, czy kraju itd.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *