//////
You are here: Home > Marketing > PODSUMOWANIE ZASAD MARKETINGU

PODSUMOWANIE ZASAD MARKETINGU

Zasady marketingowego działania można podsumować następująco.Po pierwsze, zarządzanie marketingowe musi być traktowane jako ciągły proces planowania, wykonania i kontroli. Należy ustalić strategię działania, to znaczy wybrać odpowiedni segment rynku i opracować odpowiednią-dla niego kompozycję elementów marketingu. Następnie należy stale sprawdzać, czy wykonanie zadań jest zgodne z ustaloną strategią. Jeżeli wykonanie nie jest zgodne z tą strategią (czyli jeżeli taktyka nie zapewnia realizacji strategii), należy odpowiednio zmienić w przyszłości wykonanie lub zmodyfikować (zmienić) strategię działania.Po drugie, konsumentów i użytkowników wraz z ich potrzebami można dzielić na coraz to bardziej szczególowe-gr^py. Jest to proces segmentacji rynku. Użyteczne jest wykorzystanie w tyfrTpodziale siatki potrzeb. Dla wybranego segmentu rynku opracowuje się odpowiednią-kompozycję elementów marketingu. Jeżeli zaspokajanie potrzeb wybranej grupy odbiorców jest zgodne z ustalonymi wcześniej celami przedsiębiorstwa, może ono stać się zadaniem do wykonania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *