//////
You are here: Home > Marketing > PODSTAWOWY CEL

PODSTAWOWY CEL

Podstawo­wym na przykład celem społeczno-ekonomicznej polityki Polski jest obecnie stały wzrost spożycia oraz systematyczna poprawa bytowych, socjalnych i kulturalnych warunków życia społeczeństwa. Dynamiczny wzrost dobrobytu ludności zapewnia zwiększenie wydajności pracy i efektywności gospodarowania, a także przebudowa i unowocześnienie struktury gospodarczej kraju. Wielka rola w realizacji tych zadań przypada nauce i technice. Mówiąc ogólniej, chodzi o uruchomienie nowych dźwigni rozwoju oraz obniżenie jego społecznych kosztów. Dalsze uprzemysłowienie kraju oraz rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych wysuwa się na pierwszy plan działania, są one bowiem środkami prowadzącymi do głównego celu, jakim jest osiągnięcie wyższego poziomu życia ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *