//////
You are here: Home > Marketing > PODSTAWOWE WARIANTY STRATEGII DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ

PODSTAWOWE WARIANTY STRATEGII DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ

Przedsiębiorstwo rozporządza wieloma wariantami systemu dystrybucji fizycznej. Liczba tych wariantów zależy od ilości zakładów wytwórczych w obrębie przed­siębiorstwa, a także ilości rynków przez nie obsługiwanych. Dlatego w miarę prze­chodzenia od przedsiębiorstwa jednozakładowego, obsługującego pojedynczy rynek, aż do przedsiębiorstwa wielozakładowego, działającego na wielu rynkach, pojawia się coraz większa różnorodność rozwiązań w zakresie strategii fizycznej dystrybucji. Analiza dotycząca tych zagadnień nie może oczywiście uwzględniać wszystkich możliwych wariantów^Ogranicza się ona zatem do wariantów podstawowych, tzn. uwzględnia przedsiębiorstwo jednozakładowe działające na pojedynczym rynku, przedsiębiorstwo jednozakładowe obsługujące wiele rynków oraz przedsiębiorstwo wielozakładowe działające na wielu rynkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *