//////
You are here: Home > Marketing > OSTATECZNE SPRAWDZENIE

OSTATECZNE SPRAWDZENIE

Ostatecznym sprawdzianem użyteczności produktu jest rynek. Realizacja (sprzedaż) produktu nie zależy wyłącznie od jego cech użytkowych, ale także od stworzenia odpowied­nich warunków dystrybucji. Ze względu na konieczność integracji wszystkich czynności marketingowych niezbędne jest, aby jeden z uczestników kanału dystry­bucji spełniał rolę integratora (koordynatora) w danym kanale dystrybucji. Z wielu względów korzystniejsze jest, aby te zadania spełniał producent, ponieważ w ten sposób może on mieć zapewniony bliższy kontakt z ostatecznymi nabywcami swoich produktów, może kontrolować wszystkie fazy związane z przemieszczaniem produktu w czasie i przestrzeni, a także przede wszystkim — co jest niezmiernie istotne kierować działalnością marketingową w taki sposób, aby wszyscy uczestni­cy kanału czerpali korzyści z substytucji funkcji marketingowych w obrębie kanału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *