//////
You are here: Home > Marketing > ORIENTACJA NA PRODUKCJĘ

ORIENTACJA NA PRODUKCJĘ

Nie ma często w przedsię­biorstwie nikogo, kto interesowałby się całością funkcjonującego systemu i oceniłby jego wartość. Taka właśnie polityka nazywana jest orientacją na produkcję. Jest ona, oczywiście, krótkowzroczna. Przy wprowadzeniu marketingowego sposobu myślenia i działania chodzi nie tylko o zlikwidowanie tych odcinkowych punktów widzenia pracowników poszczególnych działów czy komórek, chodzi także o zno­szenie barier organizacyjnych, występujących w danym przedsiębiorstwie. Takie ujęcie zarządzania ma kilka ważnych pozytywnych cech . Pierwszą z nich jest zapewnienie, że menedżer zdaje sobie sprawę z sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Druga cecha to dostarczenie przedsiębiorstwu odpowiedniej i efektywnej informacji o    odbiorcy i produkcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *