//////
You are here: Home > Marketing > OGÓLNIE MÓWIĄC

OGÓLNIE MÓWIĄC

Ogólnie można powiedzieć, że mówiąc o kompozycji elementów marketingu bierze się pod uwagę jej zastosowanie do konkretnego dobra czy usługi lub ich grupy, interesującej jednorodną grupę końcowych odbiorców. W tym ostatnim przypadku można przykładowo wymienić dobra stanowiące kompletne wyposażenie mieszkania czy też usługi związane z organizacją wycieczki krajowej lub zagranicznej. W pierwszym przypadku produktem jest kompletne wyposażenie mieszkania, w drugim zaś — usługi związane z organizacją zagranicznej lub krajowej wycieczki. Ta wielka różnorodność kompozycji, zależna od rodzaju dobra lub usługi, utrudnia, oczywiście, rozwiązywanie poszczególnych przypadków. Działania praktyczne czekają na ich dalsze uogólnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *