//////
You are here: Home > Marketing > ODROCZENIE MIEJSCA

ODROCZENIE MIEJSCA

Odroczenie miejsca występuje wówczas, kiedy na przykład pewne artykuły ma azy nowane są w centralnych magazynach i przekazywane do punktu licznej dopiero po ich zamówieniu przez nabywcę) Sytuacjataka m y  w handlu księgarskim przy sprzedaży niektórych pozycji.TWreszcie z odroczeniem posiadania (tytułu własności) mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy; stos— jest praktyka sprzedaży komisowej: Towary znajdujące s.ę w komisie własności komisanta. Jeśli on ich nie sprzeda, zmaca je komitentowi w Uore imieniu działa. Sto^wanie tej zasady ma na cclu zmniejszeni ryzyka przes nięcie go wewnąta kanału dystrybucji. Ryzyko to może być przemieszczane w obrę bie całego kanału. Podstawowym problemem jest optymalne —szczeń er^yka uwzględniające interesy nabywców i sprzedawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *