//////
You are here: Home > Marketing > ODPOWIEDNIA WIEDZA

ODPOWIEDNIA WIEDZA

Konsekwencją tego jest odpowiednia wiedza z różnych dziedzin, jaką powinien posiadać kierownik do spraw marketingu. Do tej wiedzy można zaliczyć między innymi odpowiednie zagadnienia z zakresu: socjologii, psychologii, nauk. poli­tycznych, historii, filozofii, prawa oraz ekonomii, a także z zakresu nauk ścisłych i technologii.Pierwsza z omawianych tu zmiennych niezależnych to środowisko kulturalno- -społeczne, w którym działa przedsiębiorstwo, czyli jego kulturalno-społeczne otoczenie. Otoczenie to jest dla kierownika do spraw marketingu bardzo ważne, aczkolwiek nie ma on, przynajmniej w krótkim okresie, na nie wpływu. Należy tu wspomnieć na przykład o reakcji na nowości rynkowe czy technologiczne i tech­niczne w produkcji nie tylko społeczeństw w poszczególnych krajach, lecz także w poszczególnych segmentach rynku danego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *