//////
You are here: Home > Marketing > OCZYWISTE DECYZJE

OCZYWISTE DECYZJE

Oczywiście decyzja w tej dziedzinie powinna także zależeć od opinii co najmniej podstawowych grup nabywców (segmentów rynku), dla których ten pro­dukt jest sprzedawany.Oceniając funkcjonowanie kanałów dystrybucji należy brać pod uwagę również sprawność dynamiczną. Wyraża się ona przede wszystkim we wprowadzaniu inno­wacji w zakresie technik rozprowadzania produktów, nowych metod i form sprze­daży oszczędzających czas nabywców przy zakupie, wprowadzaniu postępu tech­nicznego i organizacyjnego w zakresie przepływu wielu innych strumieni rzeczowych i informacyjnyclnj. Wynika więc z tego, że istotą sprawności kanałów dystrybucji jest ich zdolność do usuwania różnic ilościowych, strukturalnych i czasowych po­między produkcją a konsumpcją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *