//////
You are here: Home > Marketing > OBIEKTYWNY CHARAKTER

OBIEKTYWNY CHARAKTER

Niektóre z nich mają wreszcie charakter bardziej obiektywny (inwestycje wynikają z potrzeb dalszego uprzemysłowienia kraju), inne z kolei — subiektywny (stosunkowo niesprawne realizowanie inwestycji lub system stosunkowo mało elastycznych cen). W tej sytuacji działanie marke­tingowe jest utrudnione. Możliwość działania marketingowego jednak istnieje i wynika. Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe są w warunkach gospodarki socjalis­tycznej znacznie silniej niż w gospodarce kapitalistycznej powiązane w sposób bez­pośredni z systemem bankowo-finansowym. Nie chodzi w tym przypadku tylko o przymusowe korzystanie z bankowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz o różnego rodzaju powszechnie znane powiązania przedsiębiorstw z budżetem państwa czy budżetem terenowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *