//////
You are here: Home > Marketing > NIEZALEŻNE OD KIEROWNICTWA

NIEZALEŻNE OD KIEROWNICTWA

Do czynników, które są od kierownictwa przedsiębiorstwa niezależne, lub któ­rych zmiana jest tylko częściowo zależna od niego, zalicza się: 1)   środowisko kulturalno-społeczne, w którym działa przedsiębiorstwo (zwane inaczej jego kulturalno-społecznym otoczeniem),2)   stosunki polityczne i prawne, w ramach których ono się znajduje,3)   środowisko (otoczenie) ekonomiczne,4)   aktualną sytuację gospodarczą,6)   zasoby oraz cele przedsiębiorstwa.Czynniki te będą poniżej szczegółowo omówione. Ustalenie zadań w zakresie produkcji i sprzedaży dóbr czy usług, czyli określe­nie grup odbiorców oraz przeznaczonych dla nich dóbr i usług, następuje po prze­prowadzeniu analizy następujących zagadnień:ł) analizy potencjalnych odbiorców,2)   analizy różnych możliwych wariantów kompozycji elementów marketingu,3)   analizy możliwości przedsiębiorstwa w zakresie realizacji tych poszczególnych wariantów,4)   analizy celów przedsiębiorstwa,analizy innych czynników często niezależnych od przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *