//////
You are here: Home > Marketing > NIECHĘĆ ODBIORCÓW

NIECHĘĆ ODBIORCÓW

Przy­kładem tego może być niechęć odbiorców do nabywania towarów nawet o najwyż­szej jakości, jeżeli ceny ich są stosunkowo niskie. Odbiorcy w takim przypadku nie dowierzają informacji sprzedającego o jakościowych cechach produktu. (Przy­kładem takim były swego czasu stosunkowo tanie polskie książki naukowe wyda­wane w językach obcych.). Badanie stopnia substytucyjności i komplementamości poszczególnych elementów marketingu jest obiecującym sposobem wykrywania istniejących zależności między tymi elementami i tym samym może przyczyniać się do tworzenia coraz bardziej skutecznych ich kombinacji, czyli do usprawaiania kompozycji elementów marketingu.Podsumowując można stwierdzić, że kompozycja elementów marketingu (marke- ting-mix) jest jedną z dwóch części składowych planowania strategii działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *