//////
You are here: Home > Marketing > NASTĘPNY ETAP

NASTĘPNY ETAP

W rozpatrywanym przykła­dzie potrzeby w zakresie chłodnictwa te kolejne pary punktów widzenia dotyczyły: regionu geograficznego i rodzaju odbiorców, danego regionu geograficznego i danego rodzaju odbiorców z poprzedniej siatki potrzeby itd. Jest to swego rodzaju czynnik ograniczający praktyczną wartość omawianej metody ustalania potrzeb na dane dobro lub usługę. Następnym etapem ustalania zadania w zakresie produkcji i sprzedaży dla przedsiębiorstwa jest określenie ilościowych potrzeb na dane dobro czy usługę. Wcześniej jednakże należy zbadać, które wynikające z siatki potrzeb grupy odbior­ców są jednorodne z punktu widzenia rodzaju tej potrzeby (na przykład określonego rodzaju chłodziarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *