//////
You are here: Home > Marketing > NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK

NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK

Marketing jest uznawany za jeden z najważniejszych czynni­ków ekonomicznego wzrostu nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, lecz także całej gospodarki narodowej. Dlatego też wykonywanie funkcji marketingu powinno być przekazywane odpowiedniemu członkowi kierownictwa przedsiębiorstwa. Trzecia i ostatnia zasada marketingowego zarządzania jest nazywana zintegrowaną funkcją marketingu. Chodzi tu przede wszystkim o integrację całego procesu podej­mowania decyzji w przedsiębiorstwie pod kątem widzenia preferencji odbiorców, poczynając od wzornictwa i produkcji wyrobów, a następnie podporządkowując tej zasadzie określanie polityki finansowej, dystrybucyjnej i wszelkich innych dzia­łań w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *