//////
You are here: Home > Marketing > MINIMALIZACJA KOSZTÓW

MINIMALIZACJA KOSZTÓW

Minimalizacja poszczególnych kosztów funkcjonalnych nie jest — jak wynika z powyższych rozważań – w tej dziedzinie działalności równoznaczna z mimmali- zacją całkowitej sumy kosztów dystrybucji. Poszczególne koszty dystrybucji fizycz­nej przenikają się bowiem wzajemnie. Zachodzi ponrędzy mmi często korelacja ujemna, tzn. obniżka jednych kosztów może powodować Wzrost innych. Skoro więc poszczególne funkcje W zakresie fizycznej dystrybucji są w dużym stopnia współzależne, decyzje powinny być podejmowane na podstawie kosztoW związanych z funkcjonowaniem całego systemu fizycznej dystrybucji, a nie wyizolo­wanych funkcji stanoWących części tego systemuttnaczej mówiąc w analizie spraw­ności systemu fizycznej dystrybucji trzeba uwzględnić całkowity koszt funkcjono­wania systemu. Koszt ten można ująć za pomocą następującego Wzoru:KZ>=KT+K3I,+KMe+KO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *