//////
You are here: Home > Marketing > LICZBA MOŻLIWYCH KOMBINACJI

LICZBA MOŻLIWYCH KOMBINACJI

Wynika z tego, że liczba możliwych kombinacji kompozycji elementów marketingu jest bardzo duża. Dążąc do przedstawienia tego zjawiska w sposób bardziej synte­tyczny można cztery zmienne uznać za najważniejsze przy opracowywaniu kom­pozycji elementów marketingu. Są to: produkt, kanał dystrybucji, promocja i cena.\ W terminologii angielskiej te cztery zmienne określa się jako: product, place, promo- tion, price. Wychodząc z początkowych liter tych czterech słów operuje się skróco­nym pojęciem 4 P (four P’s), co pozwala na bardziej zagregowany sposób spojrzenia na główne składniki kompozycji elementów marketingu. Szczegółowe ich omówienie jest zawarte w dalszej części pracy. Chcąc jednakże wyjaśnić istotę kompozycji/ tych elementów, należy je wcześniej ogólnie scharakteryzować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *