//////
You are here: Home > Marketing > KORZYŚCI LOKALIZACJI

KORZYŚCI LOKALIZACJI

Korzyści lokalizacji zakładu Wytwórczego blisko obsługiwanego rynku albo źródeł surowców zależą głównie od kosztów przemieszczania gotowych wyrobów i kosztów produkcji. Przedsiębiorstwo wybierające jedną z możliwości musi wnikli­wie ocenić nie tylko aktualne alternatywne koszty, ale również alternatywne koszty w przyszłości (koszty przewidywane), bowiem parametry rachunku ekonomicznego mogą zmieniać się w czasie.Przedsiębiorstwo takie dysponuje kilkoma wariantami strategii w zakresie fizycz- nej dystrybucji. Rozważmy sytuację producenta, którego zakład wytwórczy zloka­lizowany jest np. w centrum kraju, zamierzającego objąć zasięgiem swoje] działal­ności wschodnie rejony kraju (np. województwa lubelskie, rzeszowskie, przemys le itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *