//////
You are here: Home > Marketing > KONSEKWENCJA ZMIAN

KONSEKWENCJA ZMIAN

Konsekwencją tych zmian‘jest wzrost roli współczesnego marketingu. Stałą troską kierownictw_jprzedsiębiorstw staje się dys­proporcja między rozwojem postępu technicznego produkcji a rozwójem~pos£ępiT~ marketingowego na niekorzyść tego ostatniego. Automatyzacja produkcji, na przy­kład, znacznie przewyższa pod względem technicznym najbardziej nawet nowoczesne techniki marketingowego działania. Aby złagodzić te rozbieżności, należy traktować przedsiębiorstwo jako całość, a ponadto trzeba zrozumieć, jak różne części składowe tej całości wzajemnie na siebie oddziaływają.OgóInie biorąc, współczesny marketing dotyczy trzech następujących sfer działania: 1)   poznawania popytu efektywnego i potencjalnego na towary i usługi, 2)   pobudzania popytu,3)   zaspokajania popytu, głównie .przez produkt, a także przez sposoby dystrybucji umożliwiające dotarcie tego produktu lub usługi do konsumenta (czy użytkowni­ka) w odpowiednim miejscu i czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *