//////
You are here: Home > Marketing > KONCEPCYJNE OKREŚLENIA

KONCEPCYJNE OKREŚLENIA

Trzecią cechą jest dostarczenie właściwych produktów do właściwych miejsc i po odpowiednich cenach. Czwarta cecha polega na sprzedaży produktów do większej liczby odbiorców, poprzez bardziej efektywnie organi­zowaną sieć dystrybucyjną. Piąta wreszcie cecha polega na odpowiednim wykorzys­tywaniu działalności promocyjnej. To ujęcie polega na równoczesnym koncentro­waniu uwagi na potrzebach odbiorcy i celu przedsiębiorstwa, którym jest zysk, lub — zastępczo — wielkość sprzedaży, czy udział w obrotach na danym rynku. Koncepcja marketingu określa więc kierunek dla całego systemu działania przed­siębiorstwa. Planowanie marketingowe określa świadomie ustalane zadania do wyko­nania, a wszystkie działania w przedsiębiorstwie są integrowane wokół jego celów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *