//////
You are here: Home > Marketing > KOMPLIKUJĄCY FAKT

KOMPLIKUJĄCY FAKT

Zagadnienie tej koncepcji komplikuje fakt, że kompozycja omawianych ele­mentów zależy nie tylko od rodzaju dobra czy usługi, lecz także od rodzaju odbiorcy. Na przykład reklamując czasopisma czy książki innym językiem reklamy trzeba.’ przemawiać do osób wykształconych, innym zaś — do osób niewykształconych. Szczególnie widoczne są te różnice w handlu zagranicznym, ze względu na różne grupy odbiorców w każdym kraju, z różniącymi je językami, poziomami rozwoju – społeczno-gospodarczego, zwyczajami, obyczajami, wierzeniami, upodobaniami, sposobami reakcji, a także warunkami naturalnymi, środowiskami kulturalno-społecznymi, stosunkami politycznymi i’prawnymi itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *