//////
You are here: Home > Marketing > KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁAŃ

KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁAŃ

Jest oczywiste, że opisanie tych wszystkich czynności jest bardzo trudne; nawet zilustrowanie kanału dystrybucji dla jednego produktu nie jest proste. Nie można jednaknie uwzględnić całej tej kompleksowości. Koncepcja tradycyjna nie uwzględ­nia również instytucji wykonujących czynności pomocnicze (ułatwiające), a także wytwórców surowców. Wszystkie diagramy ilustrujące kanały dystrybucji roz­poczynają’się od producenta produktu finalnego. Wiadomo jednak, że wiele czyn­ności marketingowych wykonuje się wcześniej, zanim producent wytworzy pro­dukt finalny, a uczestniczy w nich wiele instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *