//////
You are here: Home > Marketing > KOMPLEKSOWA DZIAŁALNOŚĆ

KOMPLEKSOWA DZIAŁALNOŚĆ

Marketing to kompleksowa działalność przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw (produkcyjnych i handlowych) na drodze: producent-konsument (lub użytkownik. Termin „marketing” nie ma ścisłych odpowiedników w innych, poza angielskim, językach. Wynika to zapewne z faktu, że termin ten powstał i rozwinął się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W terminologii anglosaskiej pojęcie marketingu przybrało pewien zakres treściowy, odmienny od treści terminów przyjętyoh i stosowanych w analogicznej sferze działalności gospo­darczej w innych krajach. To zapewne spowodowało, że pojęcie „marketing” zostało zaadapto­wane w wielu językach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *