//////
You are here: Home > Marketing > KILKA WARIANTÓW

KILKA WARIANTÓW

Producent—detalista—konsument. Bezpośrednia sprzedaż do dużych’ jednostek detalicznych jest powszechnie stosowana przez producentów artykułów konsump­cyjnych. Duże przedsiębiorstwa detaliczne mogą prowadzić własną działalność hurtową. Jest to tzw. hurt funkcjonalny.Producent—hurtownik—detalista—konsument. Jest to najbardziej tradycyjny, zwyczajowy kanał dystrybucji dla towarów żywnościowych i przemysłowych. Coraz częściej jednak obserwuje się zjawisko wypierania hurtu jako oddzielnego ogniwa (hurtu instytucjonalnego) w odróżnieniu od działalności hurtowej (hurt funkcjonalny), ponieważ ta musi być zawsze prowadzona. Producent—organizacja zbytu (lub agent)—hurtownik—detalista—konsument. W niektórych przypadkach między organizacją hurtową a producentem może występować jeszcze organizacja zbytu albo dodatkowy pośrednik (agent), działający w imieniu i na rachunek producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *