//////
You are here: Home > Marketing > KANAŁ W PRZEKROJU POZIOMYM

KANAŁ W PRZEKROJU POZIOMYM

Wprowadzając horyzontalne (poziome) ujęcie kanału, można — rzecz jasna — uwzględniać tylko jeden strumień.^W sposób najbardziej przejrzysty można to ujęcie pokazać na przykładzie produktów rolnych, które mogą być przez dłuższy czas prze­chowywane. Rys. 4.4 ilustruje, w jaki sposób zacho­dzą zmiany na każdym poziomie (ogniwie). Ma on charakter hipotetyczny. Wynika stąd, że istnieje mniej lokalnych rynków zbytu (punktów skupu) niż gospodarstw rolnych i jeszcze mniej instytucji, które zajmują się składowaniem towarów w skali rejonowej oraz jeszcze mniej w skali centralnej (krajowej), f W tej części kanału następuje stopniowe zmniejsze- § nie się liczby pośredników wykonujących czynności | dostawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *