//////
You are here: Home > Marketing > JEDNOLITY SYSTEM

JEDNOLITY SYSTEM

Tylko taki jednolity system można uznać za odpowiadający koncepcji współczesnego marketingu. Jak łatwo zauważyć, w gospodarce socjalistycznej istnieją wszelkie warunki, aby taki jednolity system „nie tylko akceptować, lecz także wprowadzić w życie. Dlatego można stwierdzić, że współczesny marketing jest nie tylko odpowiednią, ale również całkowicie realną zasadą działania w gospodarce socjalistycznej. Może on w tej gospodarce przyjąć inną, wyższą niż w gospodarce kapitalistycznej jakość. Wynika to z immanentnych cech gospodarki socjalistycznej. Chodzi tylko o to, aby tak zorganizować prace kierowników do spraw marketingu, aby mogli koordynować i integrować działal­ność zarówno w skali poszczególnego przedsiębiorstwa, jak i w ramach całego kanału dystrybucji, zgodnie z koncepcją marketingu. Wówczas koncepcja makro- marketingu stałaby się również bardziej realna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *