//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTNE ZAGADNIENIE

ISTOTNE ZAGADNIENIE

Bardzo istotnym zagadnieniem w koncepcji siatki potrzeby jest sposób jej dzie­lenia na odpowiednio mniejsze jednostki. Niekiedy niezbędne są różne sposoby po- działu, w ramach tej samej siatki, w odniesieniu do różnych grup odbiorców (konsu- \ mentów lub użytkowników). Będzie to przedmiotem rozważań w dalszych rozdzia- łach pracy. Trzeba już na tym etapie rozważań podkreślić, że niezbędna jest tu nie   tylko doskonała znajomość koncepcji.marketingu, lecz także odpowiednia wiedza praktyczna, doświadczenie zakresie danej, szczegółowej ‚branży. Marketing jest bowiem nauką stosowaną, stale się rozwijającą i wymagającą ciągłego dostosowywa­nia się do praktyki. Inne traktowanie marketingu może prowadzić, także w przypadku budowy siatki potrzeb, do błędnych wyników. W szczególności należy sobie zdać sprawę, że potrzeby konsumentów i użytkowników nie są statyczne, a ciągle się zmieniają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *