//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTNE ZADANIE

ISTOTNE ZADANIE

Istotnym zadaniem systemu dystrybucji jest wreszcie przekazywanie tytułu do posiadania towaru za pomocą aktów kupna-sprzedaży lub w inny sposób (np. wypożyczenie, dzierżawa). Realizacja wszystkich tych funkcji związana jest z trans­formacją licznych strumieni rzeczowych (towary, pieniądze), informacyjnych (zamawianie towarów, negocjacje, informacja rynkowa, promocja). Przepływa­ją one w dwóch kierunkach: od nabywców do sprzedawców i odwrotnie. Stru­mienie te tworzą skomplikowany system powiązań, zachodzący pomiędzy poszcze­gólnymi podmiotami, uczestniczącymi w systemie dystrybucjij W wykonywaniu omawianych funkcji bierze udział wiele organizacji handlowych a także instytucji wykonujących czynności pomocnicze (ułatwiające).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *