//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTNA FUNKCJA

ISTOTNA FUNKCJA

Bardzo istotną funkcję w tym systemie spełnia osoba kierująca tymi wszystkimi działaniami (wysiłkami); jest nią menedżer (kierownik) odpowiedzialny za marketin­gowe działanie {marketing manager). Wprowadzenie systemu elektronicznego przetwa­rzania danych ogromnie ułatwia integrowanie działań i likwidację zbędnych barier pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo akceptujące i wprowadzające koncepcję współczesnego marke­tingu ma jeszcze jedną, ważną cechę. Jest nią szersze spojrzenie na rynek w sensie geograficznym. To spojrzenie stwarza, że przedsiębiorstwo rozszerza swój terytorial­ny zakres działania często na cały kraj, a nawet na cały świat. Przykładem tego są korporacje (przedsiębiorstwa) transnarodowe, występujące w krajach kapitalistycz­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *