//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTA MAKROMARKETINGU

ISTOTA MAKROMARKETINGU

Celowe jest więc odróżnienie marketingu jako zjawiska zarówno mikro- jak i makroekonomicznego. W se^sis-mikroekonomicznym-przezjoiaTketing rozumie się, jak wiadomo z poprzed­nich rozważań, działalność gospodarczą przedsiębiorstwa związaną z kreowaniem produktów i usług oraz ich kierowaniem od producenta do konsumenta lub użytkow­nika w celu zaspokajania potrzeb odbiorców przy jednoczesnym osiąganiu celów tegoż przedsiębiorstwa. Gdy natomiast mówi się o marketingu w sensie makroeko­nomicznym, ma się na myśli cały krajowy system marketingowy, jego sprawność i zgodność z celami społeczno-ekonomicznymi kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *