//////
You are here: Home > Marketing > INTERESY KONSUMENTÓW

INTERESY KONSUMENTÓW

Interesy konsumentów i użytkowników nieu zawsze są zgodne z interesami . przedsiębiorstw. Próbuje się je między sobą uzgodńić, jednakże z praktyki wiadomo, że są to jeszcze próby nie w pełni satysfakcjonujące/obu występujących w tym działaniu partnerów: konsumentów i użytkowników -j— z jednej — oraz przedsię­biorców — z drugiej strony. Ta częściowa sprzeczność opisywanych tu interesów ma bardzo istotne skutki praktyczne. Szczegółowiej analiza przekracza zakres mniejszej pracy; istnienie tej sprzeczności trzeba jednak podkreślić, aby nie powstał u czytelnika wyidealizowany pogląd na marketing jako rzekomą działalność eli­minującą tę sprzeczność. Sprzeczność ta jest szczególnie groźna dla konsumentów i użytkowników w warunkach monopolu produkcji cży dystrybucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *