//////
You are here: Home > Marketing > INNY PRZYKŁAD

INNY PRZYKŁAD

Innym przykładem może być towar firmowy i bez- firmowy; w drugim przypadku oszczędza się na kosztach reklamy, traci jednak na cenie, która przy towarze bezfirmowym, anonimowym, jest z reguły niższa. Kom- plementarność poszczególnych elementów marketingu jest jeszcze bardziej oczywis­ta od ich substytucyjności. Jako przykład można podać trudności w sprzedaży towarów trwałej konsumpcji bez zapewnienia na rynku potrzebnych przy ich uży­waniu części zamiennych czy usług naprawczych. Inny przykład: nadmierne oszczę­dzanie na reklamie, czy innych sposobach oddziaływania na rynek, może w rezul­tacie prowadzić do trudności przy sprzedaży nawet bardzo odpowiadających odbior­com dóbr i usług. Informacja o produkcie czy usłudze oraz pobudzanie do ich zakupu odgrywają, co zostało stwierdzone, istotną rolę w sprzedaży tych dóbr i usług. Komplementarność występuje czasem w sposób wręcz zaskakujący.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *