//////
You are here: Home > Marketing > HANDEL ZAGRANICZNY

HANDEL ZAGRANICZNY

Handel zagraniczny trak­tuje się przy tyin jako czynnik wzrostu gospodarczego, a nie tylko jako narzędzie pokrycia przez eksport importu niezbędnego dla rozwoju gospodarczego kraju. Przyjęcie przez przedsiębiorstwa celów ogólnospołecznych jako nadrzędnych oraz prowadzenie działalności w ramach wyznaczonych w narodowym planie gospodar­czym jest w istocie dla przedsiębiorstwa najważniejsze i wyraźnie określa jego miejsce w systemie ekonomicznym socjalistycznego państwa. Marketing jako kategoria makroekonomiczna jest tematem kontrowersyjnym, jednakże bardzo interesującym w szczególności w warunkach gospodarki socjalis­tycznej. Wynika to z celowości badania zjawisk gospodarczych nie tylko w ujęciu poszczególnego przedsiębiorstwa, lecz także w ujęciu szerszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *