//////
You are here: Home > Marketing > FUNKCJE DYSTRYBUCJI

FUNKCJE DYSTRYBUCJI

Konsumenci chcą kupować szeroki asortyment produktów w odpowiednim miejscu i czasie. Producenci natomiast, Irierując się względami opłacalności ekonomicznej swojej produkcji, specjalizują się w wytwarzaniu określonych produktów/^ą skłonni produkować długie serie i duże. ilości towaru. Produkcja jest bardziej opłacalna, gdy zlokalizowana jest w nie­wielkiej liczbie zakładów przemysłowych^ Na tym tle pojawia się tzw. sprzeczność asortymentowa . Oprócz tego występują niezgodności pomiędzy ilościami produko­wanymi przez wytwórnie (duże partie) a ilościami nabywanymi przez konsumentów.Często również powodem różnic są nie pokrywające się ze sobą okresy produkcji i zakupu produktów (produkcja ma charakter sezonowy, a popyt jest ciągły, albo odwotnie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *