//////
You are here: Home > Marketing > DWA STADIA

DWA STADIA

Jed­nakże już instytucje zajmujące się skupem produk­tów rolnych muszą ogarniać zasięgiem swojej dzia­łalności odpowiednią liczbę gospodarstw rolnych, aby cała ich działalność była opłacalna. Znacznie bardziej skomplikowane są zadania stojące przed pozostałymi pośrednikami. Te dwa stadia występują niemal we wszystkich kanałach dystrybucji. Interesujące byłoby zbadanie, w jaki sposób pojawiają się one w innych strumie­niach, tzn. poza przemieszczaniem fizycznym towarów. Hipotetycznie jednak moż­na stwierdzić, ,że występują one również w pozostałych strumieniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *