//////
You are here: Home > Marketing > DUŻE PARTIE TOWARU

DUŻE PARTIE TOWARU

Duże partie towaru, zakupywane na przykład przez hurtownika, są dzielone na mniejsze jednostki, aby je dostosować do potrzeb przedsiębiorstw detalicznych. Końcową czynnością w tym procesie jest asortymen- tacja. Jej zadaniem jest łączenie różnych towarów w zestawy według określonych kryteriów^ W tym przypadku nie decydują kryteria produkcyjne (podobieństwo cech fizycznych towarów), ale przede wszystkim kryterium potrzeb nabywców. Dlatego też należy brać pod uwagę względy związane z substytucją i komplementar- nością poszczególnych towarów (usług). Te cztery czynności mogą być wykonywane w różnej kolejności. Na przykład kompletowanie może być wykonywane przed sortowaniem, a asortymentacja przed rozmieszczeniem, ale w każdej gospodarce system dystrybucji musi je wykonywać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *