//////
You are here: Home > Marketing > DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI

DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI

Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, wynika więc, że problem efektywności kanałów dystrybucji należy analizować z różnych punktów widzenia. Takie podejście pozwala na właściwą ocenę ich sprawności. Dla zapewnienia sprawności kanałów dystrybucji nie jest obojętne, ile ogniw będzie występowało w danym kanale dys­trybucji (kanał wąski czy szeroki). Zależy to, jak zobaczymy dalej, od wielu do­datkowych czynników, dotychczas nie omawianych. Jednym z podstawowych prob­lemów jest wybór kanału dystrybucji. Decyzje związane z wyborem najwłaściwszego kanału dj^strybucji, jakie sprzedawca podejmuje w odniesieniu do swoich produktów, są niezmiernie istotne, a zarazem złożone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *