//////
You are here: Home > Marketing > ANALIZA SIATKI POTRZEB

ANALIZA SIATKI POTRZEB

Podobnie można analizować siatkę potrzeb w zakresie innych dóbr czy usług. Oto przykład siatki potrzeby w zakresie chłodnictwa (a nie chłodziarek). Wiele osób i instytucji posiada potrzeby w omawianym zakresie. Są to gospodarstwa domowe, sklepy z artykułami żywnościo­wymi, przedsiębiorstwa handlu hurtowego, restauracje, szpitale, szkoły, biura, kina, turyści, samoloty, pociągi, statki itd. Różne mogą być przy tym potrzeby tych osób i instytucji, w zależ­ności od regionu. Na przykład w regionie górzystym ludność i instytucje mogą posiadać inne potrzeby niż ludność i instytucje w innych regionach. Można więc zanalizować potrzeby w zakre­sie chłodnictwa według regionów i wymienionych poprzednio grup odbiorców, tworząc odpo­wiednią siatkę potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *