//////
You are here: Home > Marketing > ALTERNATYWNE KANAŁY DYSTRYBUCJI

ALTERNATYWNE KANAŁY DYSTRYBUCJI

Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, mogłoby wynikać, że istnieje tylko jeden kanał dystrybucji dla każdego produktu. W rzeczywistości mamy do czynienia z wieloma alternatywnymi kanałami dla każdego produktu, tzn. ten sam produkt wytwarzany przez tego samego producenta’może byó przemieszczany kolejno przez inne ogniwa czy — inaczej mówiąc – przez kanał o odmiennej strukturze. Dotyczy to również pozostałych strumieni. Na podstawę dotychczasowych rozwazan można wyodrębnić określone typy kanałów dystrybucji-HTeżeli za podstawę tego wy, odrębnienia przyjmiemy liczbę kolejnych ogniw uczestniczących w przepływie stru­mieni (kanał w ujęciu pionowym), to z tego punktu widzenia możemy wyróżnić dwa typy kanałów, tzn. kanał długi i krótki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *